Staj Esasları

İTÜ Staj Genel Esasları gereği en az 35 krediyi doldurmuş ve zorunlu stajını yapmaya karar veren öğrenci, pandemi sonrasında onay süreçlerinin tamamen online kanallara yönelmesiyle birlikte, İTÜ Portal ve Ninova platformlarını kullanarak işlemlerini yürütmektedir. Ninovadaki Staj sınıfında bulunmayan öğrencilerin durumu staj komisyonuna bildirmesi gerekmektedir.

Staj sürecini başlatmak isteyen öğrenciler, İTÜ Portaldan staj için giriş yapılmalıdır. Gerekli alanlar doldurulmalı, staj yapılacak tarihler seçilmelidir. Fiilen stajda çalışılacak ilk gün staj başlangıç tarihi, çalışılacak son gün de staj bitiş tarihi olarak seçilmelidir.

Staj başvurusunun onaylanması için çıktısını alınan staj sözleşmesi, ek-1 ve çalışma takvimi belgelerinin öncelikle staj yapılacak firmanın yetkilisine kaşeletip imzalatılması gerekmektedir.

Firma yetkilisi tarafından kaşelenip imzalanan staj sözleşmesi, ek-1 ve çalışma takvimi belgeleri İşletme Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu üyelerince incelenip onaylanmalıdır. Bunun için öğrencilerin belgelerini Ninovaya yüklemeleri gerekmekte olup Komisyon onay işlemini mail yoluyla vermektedir.

Komisyon onayının ardından Dekanlığın onayı için öğrencilerin Dekanlık sekreteri ile iletişime geçmesi gerekir.

Komisyon tarafından onaylanan belgeler, en geç staj başlangıç tarihinden 15 gün önce Portala yüklenmelidir.

Staj sonunda öğrencilerin bir staj raporu hazırlamaları gerekmektedir. Staj raporu kapak, içindekiler, firma hakkında bilgiler, giriş, rapor, sonuç ve varsa ekler kısımlarından oluşmaktadır.

Rapor bölümü yazılırken, mutlaka staj yapılan her gün için ayrı ayrı rapor yazılmalıdır. Farklı günlerde aynı iş yapılsa dahi kesinlikle gün birleştirilmesi yapılmamalı, staj yapılan her gün için ayrı tarih atılarak o gün yapılan faaliyetler öğrenci tarafından yazılmalıdır.

Öğrenci staj raporunu teslim ettikten sonra komisyon tarafından raporu kontrol edilir. Raporda eksik olması durumunda reddi ve nedeni öğrenciye bildirilir, öğrenciler 15 gün içinde eksiklerini tamamlamadıkları durumda stajları kabul alamaz.

Bu yaz (2021 Yazı) dönemi de dahil olmak üzere pandemi sebebiyle üretim/yönetim stajı sırası aramıyoruz. Ayrıca yine pandemi nedeniyle haftada 3 gün yerine 2 gün staj yapma imkanı da sunulmuştur.

Üretim (teknik) stajı için insan kaynakları, finans, pazarlama vb. departmanlar dışında üretim sürecine hâkim olunabilecek departmanlar tercih edilmelidir. Yönetim stajı için de insan kaynakları, finans, pazarlama vb. yönetimsel sürece dâhil olunabilecek departmanlar tercih edilmelidir.

Pandemi nedeniyle sunulan online staj yapma imkanı yalnızca yönetim stajları için geçerli olup, üretim (teknik) stajlarının yüz yüze yapılması zorunludur.

Çalışan sayısı ile ilgili küçük ölçekli firmalar, start up tarzı şirketler staj için yeterli görülmemektedir. Normalde en az 50 çalışan olan firmalar kabul edilirken pandemi nedeniyle bu kural esnetilmiştir. En az 35 çalışanı olan firmalar da kabul edilecektir.

Online staj yapan öğrencilerin ders günlerinde staj yapmasına bu yaz dönemi (2021 Yazı) için pandemi gerekçesiyle izin verilmiştir. 

ÇAP Öğrencileri İçin;

Birinci anadalı tüm mühendislikler (Endüstri Müh. ve Ekonomi Bölümleri hariç) , ikinci anadalı İşletme Mühendisliği olan öğrenciler 1. anadalları için yaptıkları stajların bir tanesini (20 iş günü) İşletme Mühendisliği Programı Üretim Stajı yerine saydırabilirler. 

Bu durumda olan öğrencilerin staj komisyonu ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Bilgi için: https://www.sis.itu.edu.tr/tr/capprg/TUMMUH_ISL_201910.html


İTÜ Staj Esasları: https://www.sis.itu.edu.tr/TR/mevzuat/staj-genel-esaslar.php


Bölüm Staj Komisyonu

Staj Komisyonu Başkanı

Öğr. Gör. Dr. Gizem Sarıbay Öztürk

saribay@itu.edu.tr

Staj Komisyonu Üyeleri

Ar. Gör.Berker Pandır

pandir@itu.edu.tr

 

Ar. Gör.İrem Betül Koçak

kocaki@itu.edu.tr

 

Ar. Gör.Mert Dönmez

donmez18@itu.edu.tr