STAJ YOL HARİTASI

- İTÜ Staj Genel Esasları (https://www.sis.itu.edu.tr/TR/mevzuat/staj-genel-esaslar.php) gereği en az 35 krediyi doldurmuş ve zorunlu stajını yapmaya karar veren öğrenci, salgın sonrasında onay süreçlerinin tamamen online kanallara yönelmesiyle birlikte, İTÜ Portal ve Ninova platformlarını kullanarak işlemlerini yürütmektedir. Ninova’daki ITU401 kodlu İşletme Mühendisliği Staj sınıfında bulunmayan öğrencilerin durumunu Staj Komisyonuna bildirmesi gerekmektedir.
- Staj sürecini başlatmak isteyen öğrenciler, İTÜ Portal’dan staj kaydı oluşturmalıdır. Gerekli alanlar doldurulmalı, staj yapılacak tarihler seçilmelidir. Fiilen stajda çalışılacak ilk gün staj başlangıç tarihi, çalışılacak son gün de staj bitiş tarihi olarak seçilmelidir.
- Staj başvurusunun onay aşamasında staj sözleşmesi, Ek-1 ve çalışma takvimi öncelikle staj yapılacak firmanın yetkilisine imzalatılıp kaşeletilmesi gerekmektedir.
- Firma yetkilisi tarafından imzalanıp kaşelenen staj sözleşmesi, Ek-1 ve çalışma takvimi İşletme Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu üyelerince incelenip onaylanmalıdır. Bunun için öğrencilerin belgelerini Ninova’ya yüklemeleri gerekmekte olup Komisyon onay işlemini e-posta yoluyla vermektedir.
- Komisyon onayının ardından Dekanlık onayı için öğrencilerin Dekanlık Sekreteri ile iletişime geçmesi gerekir.
- Komisyon tarafından onaylanan belgeler, en geç staj başlangıç tarihinden 15 gün önce Portal’a yüklenmelidir.
- Staj sonunda öğrencilerin stajlarına ilişkin bir rapor hazırlamaları gerekmektedir. Staj raporu kapak, içindekiler, firma hakkında bilgiler, giriş, günlük raporlar, sonuç ve varsa ekler kısımlarından oluşmalıdır.
- Rapor bölümü yazılırken, mutlaka staj yapılan her gün için ayrı ayrı rapor yazılmalıdır. Farklı günlerde aynı iş yapılsa dahi kesinlikle gün birleştirilmesi yapılmamalı, staj yapılan her gün için ayrı tarih atılarak o gün yapılan faaliyetler öğrenci tarafından yazılmalıdır.
- Öğrenci staj raporunu teslim ettikten sonra Bölüm Staj Komisyonu tarafından raporu kontrol edilmektedir. Raporda eksik olması durumunda staj raporu reddedilir ve öğrencilere eksiklerini tamamlayabilmeleri için 15 günlük bir süre verilir.
- Salgın sonrası süreçte üretim/yönetim stajı sırası aranmamaktadır.
- Pazartesi ile başlayan bir haftada en az 3 gün staj yapılması gerekmektedir. DAN kodlu dersler dahil ders günleri staj yapılamamaktadır.
- Üretim (teknik) stajı için insan kaynakları, finans, pazarlama vb. departmanlar dışında üretim sürecine hâkim olunabilecek departmanlar tercih edilmelidir. Yönetim stajı için de insan kaynakları, finans, pazarlama vb. yönetimsel sürece dahil olunabilecek departmanların tercih edilmesi önemlidir.
- Tüm stajların yüz yüze yapılması zorunludur. İşletmelerin çalışma yapısı stajların çevrim içi şekilde yapılmasını zorunlu kılıyorsa bu durum Bölüm Staj Komisyonu'na belgelendirilmesi ve staj buna göre ayarlanmalıdır.
- Çalışan sayısı az olan küçük ölçekli firmalar ve start-up tarzı şirketler staj için yeterli görülmemektedir. Salgın sonrası süreçte en az 35 çalışanı olan firmalar staj yeri olarak kabul edilmektedir.

ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÖĞRENCİLERİ İÇİN


- İTÜ Staj Genel Esasları madde 38’e göre Çift Anadal Programı (ÇAP) öğrencilerinin bir bölümde kabul edilmiş stajı, içeriği uygun olmak koşulu ile yapılan stajla ilgili belgelerin sunulması durumunda ikinci anadalda da kabul edilir.
- Birinci anadalı tüm mühendislikler (Endüstri Mühendisliği ve Ekonomi Bölümü hariç), ikinci anadalı İşletme Mühendisliği olan öğrenciler birinci anadalları için yaptıkları stajların bir tanesini (20 iş günü olmak kaydıyla) İşletme Mühendisliği Programı Üretim Stajı yerine saydırabilirler. 
- Bu durumda olan öğrencilerin Bölüm Staj Komisyonu ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için bkz: https://www.sis.itu.edu.tr/tr/capprg/TUMMUH_ISL_201910.html


İTÜ Staj Esasları: https://www.sis.itu.edu.tr/TR/mevzuat/staj-genel-esaslar.php


Bölüm Staj Komisyonu

Staj Komisyonu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Sarıbay Öztürk

saribay@itu.edu.tr

Staj Komisyonu Üyeleri

Ar. Gör. Elif ULUDAĞ

elifuludag@itu.edu.tr

 

Ar. Gör. Berker PANDIR

pandir@itu.edu.tr