İşletme Tezli Yüksek Lisans programı, İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyet göstermekte ve İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülmektedir.

İş dünyasının giderek karmaşıklaşan yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel amaç için çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işletme ile ilgili tüm işlevleri birlikte değerlendirebilecek bireylere daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Bu programın temel hedefi de bu gereksinimi karşılamak, yani değişik disiplinlerden gelen kişilerin işletmeyi bütünsel olarak değerlendirebilecek bilgi ile donatılmalarını sağlamaktır.

İşletme Yüksek Lisans Programı'nın amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel ilkeleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak ve belli alanlarda uzmanlaşma sağlamaktır. Böylece farklı akademik alanlarda (Mühendislik, İşletme, İktisat vb.) lisans eğitimi almış olan öğrencilere, planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilmeleri veya kendi işletmelerini kurabilmeleri için gerekli nitelikleri kazandırmak hedeflenmektedir.

Programın Yapısı ve Dersler

  • Program 10 ders (27 kredi + Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer dersi), tez araştırması (ISS YLT1) ve yüksek lisans tezinden (ISS YLT) oluşur.

  • Ders alırken İngilizce dil koşuluna (%30: en az 3 adet kredili ders) dikkat edilmelidir. 

1. Yarıyıl (Güz)

Kredi

AKTS

Seçmeli Ders Paketi 1

Kredi

AKTS

ISS 502 Üretim Yönetimi

3

7.5

ISS 500E Quantitative Decision Techniques

3

7.5

ISS 503E Financial Accounting

3

7.5

ISS 507E Managerial Economics

3

7.5

ISS 505 Yönetim ve Organizasyon

3

7.5

ISS 504E Corporate Finance

3

7.5

ISS 509E Marketing Management

3

7.5

ISS 506 İşletme Hukuku

3

7.5

2. Yarıyıl (Bahar)

Kredi

AKTS

ISS 508E Organizational Behavior

3

7.5

Seçmeli Ders (Paket 1)

3

7.5

ISS 511 İnsan Kaynakları Yönetimi

3

7.5

Seçmeli Ders (Paket 1)

3

7.5

ISS 510 Stratejik Planlama ve Yönetim

3

7.5

Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)

3

7.5

Paket 1 Dışı Serbest Alınabilecek Dersler

Kredi

AKTS

Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)

3

7.5

Paket 1 dışında kalan tüm LÜ dersleri (danışman onayıyla)

3

7.5

3. Yarıyıl (Güz)

Kredi

AKTS

ISS 501 Yöneticiler için İstatistik

3

7.5

ISS 596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer

0

0

ISS YLT1 Tez Çalışması 1

0

22.5

4. Yarıyıl (Bahar)

Kredi

AKTS

ISS YLT Tez Çalışması

0

30


Başvuru Koşulları 

İTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Başvuru Koşullarına ek olarak: 

  • ALES puanının en az 75 (eşit ağırlık veya sayısal) olması ya da GRE Sayısal puanının 155 olması ya da GMAT puanının 540 olması.

  • Lisans not ortalamasının 4 üzerinden 2.75, 100 üzerinden 70 olması.

  • İngilizce dil yeterlilik şartları için tıklayınız.

Not: Program, İTÜ İşletme Mühendisliği ve İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümleri hariç, her alandan lisans diplomasıyla başvuranlara açıktır.