Ad Soyad Tez Başlığı Mezuniyet
Abdullah Selim Kunt Kredi Temerrüt Swapları ve Türkiye’nin Kredi Temerrüt Swap Priminin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma 2009
Mahmut Koray Çandır A Process Based View on Customer Orientation: Degree of Involvement in Customer Decision Process and its Effect on Performance 2009
Kürşat Naci Özturaç An Expert System ForAuditing Six Sigma ProjectImplementations 2008
Tankut Yaner Çelik Etkin Piyasa Hipotezi ve Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasalarında Eşhareketlilik 2007
Ruşen Ahmet Albayrak Bilişim Sistemleri Gelişmişlik Düzeyi ve Yönetim Önceliklerinin Bilişim Sistemleri Üst Düzey Yöneticisinin Rollerine Etkisi : Finans, Sanayi ve Kamu Sektörlerinde Bir İnceleme 2007
Veyis FERTEKLİGİL European Monetary Union and its Impact of the Turkish Economy 2002
İbrahim Volkan BODUR Taahhüt Firmalarında Finansal Analiz ve Banka Kredi Analizine Etkileri 2002
Nagia BOUAZZİ A Cultural Model Of Rısky Decision – Making Behaviour : A Test of Prospect Theory (Turkey, Libya, Japan Chına and Canada 2001
Mustafa DOĞAN Opsiyon İşlemleri, Döviz Opsiyonları ve TRL / Döviz Opsiyonları Fiyatlama ve Risk Yönetiminde Uygulamaya YönelikModel Önerisi 2001
Özlem ONARAN The Effects of Structural Adjustment Policies on Labor Market and Income Distrubutıon in Turkey 2000
Kazım Selçuk TUZCUOĞLU Perakende Piyasalarında Dayanıksız Tüketim Ürünleri ile ilgili Gelişmeler – Bireysel Markalı Ürünlerde Satınalma Davranışı 2000
M.Önder KUTMAN Türkiyedeki Şirketlerde Erken Uyarı Göstergelerinin Araştırılması 2000
Çağatay ERGENEKON Emeklilik Döneminin Finansman ve Özel Emeklilik Fonu Modelinin Türkiye’ye Uygulanabilirliği 2000