İTÜ İşletme Mühendisliği’nin misyonu,

  • Toplum, ekonomi, mühendislik ve/veya yönetim sistemlerinin dinamik yapısını tam anlamıyla kavrayan ve bu sistemlerden bir veya birkaçını tasarlama ve uygulama becerisine sahip,
  • Çevresel değişiklikleri öngörebilen, zamansal ve bağlamsal kısıtlamalar altında karar verme yetenekleriyle donatılmış,
  • Disiplinlerarası çözümler geliştirebilen ve/veya karmaşık ve yenilikçi fikirleri sentezleyebilen,
  • Yaşam boyu öğrenmenin erdemine vakıf olan,
  • Sosyal sorumluluk bilinci son derece kuvvetli,

hem ulusal hem de uluslararası düzeyde özgün bilgi üretebilen ve ürettiği bu bilgiyi yayarak bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunan bireyler yetiştirip mezun etmektedir.