İşletme ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans programı, İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyet göstermekte ve İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü ve Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.

21. yüzyılda kurumsal ve bireysel bazda başarının anahtarı, her türlü teknolojinin etkin bir şekilde geliştirilmesi, yönetilmesi ve kullanılmasında gizlidir.

Programın amacı, ülkemizde her kesimde giderek artan ileri teknoloji kullanımına paralel olarak çalışanlara meslekleri ile ilgili ileri teknolojiyi planlama, satınalma, kullanma, değerlendirme, geliştirme ve diğer ilgilileri eğitme konusunda genel ilkeleri benimsetmek, bu çerçevede yönetimsel becerileri kazandırmaktır.

Programın Yapısı:

Program toplam 48 kredi ders ve dönem projesinden oluşmaktadır.
Bütün dersler 500 kodludur.
Bütün dersler 3+0 kredilidir.
Toplam 48 kredilik dersin 36 kredisi zorunlu derslerden oluşmaktadır.
Öğrenciler 4 seçmeli ders almak zorundadır.
Zorunlu derslerin 4 tanesi (12 kredi) ingilizce olup, programda çok sayıda seçimlik İngilizce ders bulunmaktadır.

Başvuru Koşulları:

İ.T.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Başvuru Koşullarına ek olarak
ALES puanının en az 85 (eşit ağırlık) olması
Lisans not ortalamasının 4 üzerinden 2.75, 100 üzerinden 70 olması
İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencileri başvuramaz

Sık Sorulan Sorular

Ders Listesi

Zorunlu Dersler

ITY510S Yönetim ve Organizasyon
ITY511SE Statistics for Management and Engineering
ITY512SE Operations Research
ITY513SE Business Economics
ITY515S Lojistik ve Satınalma Yönetimi

2. Dönem
ITY520S Üretim ve Envanter Sistemleri Yönetimi
ITY522S İşletme ve Teknoloji Yönetiminde Hukuk
ITY523S Finansal Yönetim
ITY524S Teknoloji ve Pazarlama

3. Dönem
ITY521SE Strategic Management of Technology & Innovation
ITY530SE Engineering Management
ITY531S Enformasyon ve Bilgi Yönetimi
ITY532S Proje Çalışması

Seçmeli Dersler

2. Dönem
ITY514SE Technology Management for National Competitiveness
ITY534SE Decision Support Systems
ITY525SE Customer Relationship Management

3. Dönem
ITY533S Tesis Planlama
ITY535S Eşzamanlı Mühendislik
ITY536S E-Ticaret
ITY537SE Sales Management
ITY538S Stratejik Yönetim