İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faliyet gösteren İşletme Doktora Programı, İşletme Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülür.

İşletme doktora programı işletme yönetiminin ilgili alanlarında kuramsal bilgi birikimi sağlamayı, etkin akademik araştırma yürütecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bir diğer amaç öğrencilerin işletme yönetimine ilişkin kuramsal bilgilerini derinleştirmek ve örgütlerdeki sorunların belirlenmesine ve çözümüne katkıda bulunacak akademik araştırmalar yürütmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda, yürütülen araştırmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda paylaşarak alanında söz sahibi olan, iş dünyasında ve akademik kurumlarda görev üstlenecek nitelikte kişiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışma/Araştırma Alanları

 • Finansman yöntemleri
 • Finans piyasalarının yapısı
 • Davranışsal finans
 • Portföy analizi ve yönetimi
 • Finansal varlıklar ve fiyatlama teknikleri
 • Finansal riskler
 • Örgüt kuramı
 • Stratejik yönetim
 • Örgütsel davranış
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Yenilik yönetimi
 • Girişimcilik ve liderlik
 • Pazarlama stratejileri
 • Marka yönetimi
 • Bütünleşik pazarlama iletişimi
 • Uluslararası pazarlama
 • Kurumsal kimlik ve kurumsal pazarlama
 • Tüketici davranışları

 

Programın Yapısı ve Dersler

 • Program, temel olarak finans, pazarlama, yönetim ve organizasyon alanlarında dersler içermekte; araştırma yöntemleri, sayısal yöntemler gibi derslerle de desteklenmektedir.

 • Program, toplam 8 ders (21 kredi + Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer dersi), sonrasında yazılı ve sözlü yeterlilik sınavları ve doktora tezinden oluşmaktadır.

Yönetim-Organizasyon Alanında Alınabilecek Bazı Dersler

Pazarlama Alanında Alınabilecek Bazı Dersler

Finans Alanında Alınabilecek Bazı Dersler

ISL 601E Research Methods I

ISL 601E Research Methods I

ISL 601E Research Methods I

ISL 602E Research Methods II

ISL 602E Research Methods II

ISL 602E Research Methods II

ISS 606E Organization Theory

ISS 604E Marketing Theory

ISS 601 Finansta İleri Konular

ISS 607E Special Topics in Organizational Behavior

ISS 605E Directed Readings in Consumer Behavior

ISS 602E Financial Econometrics

ISS 608E Special Topics in Human Resource Management

ISL 502 İleri Pazarlama Araştırması

ISS 603E Financial Market Microstructure

ISS 610E Special Topics in Strategic Management

ISL 503E Strategic Marketing Management

ISL 511 Yatırım Analizi

ISS 611E Special Topics in Entrepreneurship

ISL 518 Örgütler Arası Pazarlama

ISS 503E Financial Accounting

ISL 501 İleri Yönetim Yaklaşımları

ISS 509E Marketing Management

ISS 504E Corporate Finance

ISL 517E Management of Technology

ISS 524 Pazarlama Arastirmasi

ISS 531E International Finance

ISS 505E Management and Organization

ISS 523E Global Marketing

ISS 533 Sermaye Piyasasi Hukuku

ISS 508E Organizational Behavior

ISS 532E Integrated Marketing Communication

ISS 510 Stratejik Planlama ve Yonetim

ISS 511 Insan Kaynaklari Yonetimi

 

Başvuru Koşulları

 • ALES puanının en az 75 (sayısal veya eşit ağırlık) olması veya GMAT puanının en az 540 olması veya GRE Sayısal puanının en az 155 olması gerekmektedir.

 • Yüksek lisans mezuniyet ortalamasının en az 3.25/4 (82.5/100) olması gerekmektedir*.

 • İngilizce dil yeterlilik şartları için tıklayınız.

 • Özgeçmiş

 • Niyet mektubu

 • 2 adet referans mektubu

 • Araştırma önerisi

 • Bölümümüz öğretim üyelerinin birinden alınacak Ön Olur yazısı

 • (Varsa) yapılmış akademik çalışma örnekleri

*Başvuru lisans derecesiyle yapılacak ise mezuniyet ortalamasının en az 3.50/4 (88.33/100) olması gerekmektedir.

İşletme Doktora programıyla alakalı sorulan sıkça sorular için tıklayınız.