Üniversite- Sanayi İşbirliği Kapsamında çeşitli işletmeler ile farklı amaçlara hizmet eden bir çok faaliyet yapılmaktadır.  Bunlar teknik gezi düzenlenmesi ve konuk konuşmacıların bölüme davet edilmesinin yanı sıra “Lisans Bitirme Tasarım Projelerinin” ve “Araştırma Projelerinin” birlikte yürütülmesi gibi emek isteyen faaliyetlerdir.

Bu faaliyetlerin amaçları doğrultusunda ÜSİ faaliyetlerinin kapsamı aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

Teknik Ziyaretler:
Öğrencilerin endüstriyel uygulamaları yerinde gözlemelerine ve tanımalarına katkı sağlamak amacıyla kuruluşlara teknik ziyaretler düzenlenmesini amaçlayan çalışmalardır.

Lisans Bitirme Tasarım Projeleri ve Yüksek Lisans Tezleri: Lisans Bitirme Tasarım Projesinin amacı öğrencilere bir işletme mühendisliği problemi çerçevesinde, tasarımın tüm kademelerinde, öğrenimleri sırasında elde etmiş oldukları deneyimi bütüncül bir projede ve takım çalışması bilinciyle uygulama fırsatını yaratarak mesleki ve etik açıdan gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Yüksek lisans tezinin amacı ise mühendislik bilgileriyle işletme bilgilerini sentezleme yeteneği göstermelerini sağlamaktır. Bu bağlamda danışman gözetiminde yapılan söz konusu çalışmalarda kuruluşların karşılaştığı belirli bir probleme karşı etkin ve verimli çözüm önerileri geliştirmek esastır.

Karşılıklı Konuk Konuşmacı Uygulaması: Uygulamaya yönelik deneyimlerin aktarılmasına imkan sağlayacak, ortak yürütülen projelerin sayısının arttırılmasına yardımcı olacak ve üniversite – sanayi arasında oluşturulan işbirliği kültürünü yaymak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerdir.

Araştırma Projeleri:
Bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırma projelerinin (TÜBİTAK, San-Tez, Döner sermaye projeleri vb.) yürütülmesini destekleyen faaliyetlerdir.