Aşağıda yer alan iki doktora programı İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyet göstermekte ve İşletme Mühendisliği bölümü tarafından yürütülmektedir.