Başvuru Süreci

 1. Başvuruların Erasmus Ofisine yapılması
  • Başvuru Şartlarına link'ten ulaşabilirsiniz.
  • Başvuru için gerekli belgelere link'ten ulaşabilirsiniz.
  • Süreç danışmanları ile iletişime geçerek Ninova’da Erasmus için açılan derse kaydolabilirsiniz.
  • Başvuru sürecinde bölüm tarafından yapılan bilgilendirme toplantılarına katılım önem taşımaktadır.
 2. Karşı kurumlara başvurulması
 • İMEK - Program Erasmus Koordinatörünün onayı gerekmektedir.


Hareketlilik Öncesi

 1. Kabul mektubunun gelmesi
 2. Hareketlilik öncesi gereken belgelerin teslim edilmesi. İlgili belgelere link'ten ulaşabilirsiniz. 
  • Seçilecek zorunlu dersler için dersin hocalarından, seçmeli dersler için kendilerine atanmış Bölüm Erasmus Süreç Danışmanlarından onay alınarak ders programının oluşturulması
  • Onaylanan derslere göre RS belgesinin hazırlanması
  • Süreç danışmanından onay alan RS belgesi doğrultusunda OLA hazırlanması
  • Koordinatör tarafından OLA ve RS belgesinin imzalanması
 3. Ders seçiminde karşı kurumda ve İTÜ derslerinin 27 AKTS üstünde ve 33 AKTS altında olması ve karşı kurum- İTÜ arasındaki AKTS farkının 5 ve 5’ten az olması beklenmektedir.
 4. Program Koordinatörü tarafından imzalanan belgeler kurul onayı için Öğrenci İşleri’ne gönderilir.
 5. Kurul onaylı belgeler Öğrenci İşleri tarafından Erasmus Ofisi’ne gönderilir.
 6. İmzalı belgeler, hibe ve vize işlemleri bu aşamadan sonra Erasmus Ofisi’nden takip edilmelidir.
 7. İptal, dönem değişikliği, kısaltma ve uzatma durumlarında link'te bulunan ilgili belgelerin Dekanlık/Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. Fakülte/Enstitü izninin takibi ve kontrolü öğrenci sorumluluğundadır.


Hareketlilik Sırasında

 1. Hareketlilik sırasında yüklenmesi gereken belgelere link'ten ulaşabilirsiniz
 2. Alınan derslere ekleme/çıkarma yapmak için LA ve RS belgelerinde değişiklik gerekmektedir. İlgili belgelere link'ten ulaşabilirsiniz. 
  • Değiştirilmek istenen dersler yerine alınacak zorunlu dersler için dersin hocalarından, seçmeli dersler için kendilerine atanmış Bölüm Erasmus Süreç Danışmanlarından onay alınarak ders programının oluşturulması
  • Onaylanan derslere göre RS Change belgesinin hazırlanması
  • Süreç danışmanından onay alan RS belgesi doğrultusunda OLA Change hazırlanması
  • Koordinatör tarafından OLA Change ve RS Change belgesinin imzalanması
 3. Bu sürecin karşı kurumda dönem başladığı tarihten itibaren 7 hafta içinde tamamlanması gerekmektedir.
 4. Program Koordinatörü tarafından imzalanan belgeler kurul onayı için Öğrenci İşleri’ne gönderilir.
 5. Kurul onaylı belgeler Öğrenci İşleri tarafından Erasmus Ofisi’ne gönderilir.
 6. İmzalı belgeler, bu aşamadan sonra Erasmus Ofisinden takip edilmelidir.
 7. Ders değişikliği sonucunda total AKTS sayısının 27 ve 33 AKTS arasında kalmasına ve iki kurum arasındaki 5 AKTS farkına dikkat edilmelidir.


Hareketlilik Sonrası

 1. İTÜ’ye döndükten sonra gereken belgelerin teslim edilmesi. Gerekli belgelere link'ten ulaşabilirsiniz.
 2. Olası ders uyuşmazlıklarının giderilmesi