itumba

Türkiye’de henüz benzer programlar yokken başlayan Executive MBA programımızın amacı, İTÜ eğitim kalitesini, çalışan ve kariyerine ara vermeden kendini geliştirmek isteyen bireylerle buluşturarak onları iş hayatlarında liderliğe taşıyacak bir gelişim ortamı sağlamaktır.

Programın Misyonu (Özgörev):

Farklı disiplinlerden gelen ve iş dünyasının seçkin şirketlerinde tecrübe kazanmış çalışanları, kariyerlerine ara vermeden, yönetim alanında en çağdaş bilimsel yaklaşımları kullanarak, tecrübelerini takımlar halinde etkin şekilde paylaşarak, karşılaştıkları çok boyutlu yönetim problemlerini çözebilen ve çalıştıkları kurum için katma değer yaratabilen lider yöneticiler haline getirmek.

Programın Vizyonu (Özgörü):

Günümüz işletmelerinin her yönüyle değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen, öğrenme ve uygulama odaklı, dünyaca tanınan uluslararası bir program olmak.

Program sayesinde katılımcılar edindikleri becerilerle işlerini daha verimli ve etkin hale getirebilme olanaklarına sahip olabilecek; böylece hem çok iyi koşullarda iş bulma fırsatlarını hem de çalıştıkları kurumlarda daha üst pozisyonlara ilerleyebilme şansını elde edebileceklerdir.

Koordinatörden:

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde iş hayatının ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan Executive MBA programlarına ilgi artarak devam etmektedir. İTÜ Executive MBA Programı, ülkemizde  açılan ilk Executive MBA Programı’dır. Programımız 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi bünyesinde İşletme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından İTÜ Maçka Kampüsü’nde akademik hayata dahil edilmiştir.

Program, iş hayatında kazanılan farklı deneyimleri, işletme alanının sunduğu  bilgilerle bütünleştirerek, farklı disiplin alanlarından gelen yöneticilerin deneyimlerini yorumlayabilme, disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme ve yeni bilgiler üreterek işletmeyi bir bütün olarak yorumlama  ve analiz etme becerisi kazandırmayı hedefler. İTÜ ve ülkemizin alanında uluslararası deneyime sahip akademisyenlerinin yürüttüğü programa iş dünyasının deneyimli uzmanları da katkı sağlamaktadır. Bu kadro, temel kavram ve süreçlerden araçlar, örnek olaylar, seminerler ve güncel yazılımlara doğru evrilen bir program yapısı sunmaktadır.

İTÜ Executive MBA Programı, yetenekli profesyonellere, zorlu bir akademik yıl boyunca kendi limitlerini yeniden keşfederek, çalıştıkları örgütlerdeki liderlik patikalarında yol almalarına yardım edecek bir ortam sunar. Programın yoğun temposuna adapte olmak ciddi fedakarlıklar gerektirse de katılımcıların zaman geçtikçe iş hayatında sağladığı kazanımlarla bu fedakarlıkların getirdiği yorgunluğun azaldığını hissedeceği bir program sizleri bekliyor.

Bu açıdan, motivasyonu yüksek, sorunlara etkin ve pratik çözümler getirebilen, zamanını ve elindeki tüm kaynakları verimli ve etkin olarak kullanabilen, hedefleri belirli ve deneyimlerini paylaşarak kendini ve takım arkadaşlarını geliştirebilecek profesyonelleri aramızda görmeyi hedefliyoruz.

Prof. Dr. Oktay TAŞ
İTÜ EMBA Program Koordinatörü