İşletme Mühendisliği Bölümü 1977 yılında, o dönemde İTÜ Temel Bilimler Fakültesi’nde bulunan İktisadi Gelişme ve Genel İktisat kürsülerinde görev yapan iktisatçı ve hukukçu hocaların insiyatifiyle kurulmuştur. 1910 yılında iktisat müderrisi olarak o zamanki adı Yüksek Mühendis Mektebi olan İTÜ’de iktisat dersleri vermeye başlayan eski bakan Mehmet Tevfik Hamdi Biren’in yanında yetişen Prof. Dr. Reşat Nalbandoğlu ve sonrasında onu takip eden Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu’nun girişimleriyle önce fakülte olarak kurulan bölüm, 1982′de gerçekleştirilen yüksek öğretim sistemi değişikliğiyle İşletme Fakültesi’nin çatısı altında faaliyetlerini sürdürmüştür.

O tarihten günümüze, İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilere sunduğu lisans, yükseklisans ve doktora programlarını çeşitlendirerek ve kurduğu çeşitli araştırma birimleriyle araştırmayı destekleyerek kendini geliştirmeye devam etmektedir.

İTU_History