İşletme Mühendisliği Bölümü mezunlarının lisans derecelerini aldıktan sonraki üç ila beş yıl içerisinde seçebileceği kariyer yolları ne olursa olsun; farklı alanlarda, karmaşık proje ve/veya görevlerde bulunarak profesyonel yaşamda proaktif, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirerek ve uygulayarak İşletme Mühendisliği alanında önemli bir yetkinlik sergileyeceklerdir. ERP uygulama projeleri, danışmanlık çalışmaları, iş geliştirme faaliyetleri ve iş etkisi projeleri buna örnek gösterilebilir. Mezunlar, etkili takım çalışması, ikna edici iletişim ve güçlü liderlik yeteneklerinin kullanılması sonucunda mesleki olarak ilerleme kaydedecek ve/veya mesleki sorumluluk alanlarını artıracaktır. Aynı kuruluşta/departmanda terfi yoluyla veya yeni bir girişim kurarak veya başka bir alana başarılı bir geçiş yaparak pozisyon değiştirebileceklerdir. Önemli projeler için çok disiplinli ekiplere katılıp ve/veya liderlik edip, farklı mesleki amaçlar için sözlü sunum tekniklerini etkin bir şekilde kullanıp, kuruluşlar ve/veya bilimsel ve toplumsal kuruluşlar için etkili yazılı raporlar hazırlayabileceklerdir. Bağımsız ve sürekli öğrenme becerisi göstereceklerdir. Sempozyum çalışmalarına, sertifikasyon eğitimlerine ve sürekli eğitim kurslarına katılıp ve/veya lisansüstü düzeyde eğitim (yüksek lisans ve/veya doktora dereceleri) vb. izleyeceklerdir. Ve profesyonel kodları sürdürmede mükemmellik göstereceklerdir. Etik standartlar, çevre koruma, kurumsal suistimal, işyeri güvenliği, afet önleme vb. konularda ilgili eğitim faaliyetlerine, kısa kurslara ve/veya seminerlere katılım göstereceklerdir. Toplum refahını geliştirmek için ilgili profesyonel, toplumsal veya topluluk temelli kuruluşların faaliyetlerine katılacaklardır.

0:00 / 0:00