Erasmus Aday Öğrencisi olarak Seçilen İşletme Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Gitmeden Önce Yapması Gerekenler

 1. Aday Erasmus öğrencisi olarak seçildiğiniz üniversitenin web sayfasından ya da size bilgi amaçlı olarak gönderilen e-postadan başvurunuz için gerekli olan belgelerin listesini inceleyerek bunları tamamlayınız.

 2. Gideceğiniz bölümde alacağınız olası dersleri içeren ders listesini (dönem başına toplam, en az 30 AKTS krediyi sağlayacak biçimde) hazırlayınız.

 3. Gideceğiniz dönem içerisinde seçmiş olduğunuz derslerin açılıp açılmadığından emin olunuz. Seçilmiş fakat açılmadığı anlaşılan dersler yerine başka dersleri alma arayışına giriniz. Bu sürecin ne derece karmaşık olduğu gerçeğini unutmayınız.

 4. Oluşturmuş olduğunuz listede yer alan derslerin İ.T.Ü.’deki eşdeğerlikleri için onay alınız. Zorunlu, seçimlik ve ITB derslerin onayı için karşı kurumda almayı planladığınız ders içeriğinin bir çıktısını alarak içinde “ITU xxx kodlu xxx dersi ile eşdeğerdir” ifadesi yeralan bir dilekçe ile Bölüm Erasmus/AKTS Koordinatörü’ne başvurup onay için dilekçe formunu imzalatmanız ve ardından bu dilekçeyi İşletme Fakültesi Dekanlığı’na iletmeniz gerekmektedir. Dekanlık dilekçenizi Fakülte Değişim Programı Komisyonu ve Fakülte Yönetim Kurulu’na iletecektir.

 5. Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak öğrenim anlaşmanızı (LA; learning agreement) hazırlayınız. LA’nın arka sayfasını öncelikle Bölüm Erasmus/AKTS Koordinatörü’ne; daha sonra Fakülte Değişim Programı Komisyonu’nun diğer üyelerine (Akademik Dekan Yardımcısı ile Fakülte Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu yürütücüsü) onaylatınız. Dekanlık onayını ıslak imza ile almayı unutmayınız.

 6. Arka tarafı onaylanan LA’nın ön tarafını Bölüm Erasmus/AKTS Koordinatörü’ne imzalatarak aslını Kurum Erasmus/AKTS Koordinatörü’nün imzalaması için AB Merkezi’ne iletiniz. Bir kopyasını da bölüm Erasmus koordinatörünüze iletiniz.

Öğrenim Sözleşmesi (Learning Aggreement) Hazırlanırken Dikkat Etmeniz Gereken Noktalar

 1. İTÜ senatosunun aldığı bir karara göre yabancı dil dersleri öğrenim sözleşmesinde yer alamaz. Ders seçiminde buna dikkat edilmesi gerekmektedir.

 2. Gidilecek olan kurumda, İTÜ’deki zorunlu derslere eşdeğer dersler bulmak her  zaman için mümkün olamamakta; öğrenci, mezuniyeti için gerekli olan kredinin üzerinde seçimlik ya da ITB dersi alma yoluna gidebilmektedir. Bu durumda mezuniyetiniz için gerekli olan seçimlik ders kredisinin üzerine çıkabilirsiniz.

 3. Mezuniyetiniz için gerekli olan %30 İngilizce koşulu, almış olduğunuz TOPLAM krediler üzerinden hesaplanmaktadır. Karşı kurumda dönemde 30 AKTS doldurmak için alacağınız fazladan dersler bu toplamın içindedir. İngilizce dışındaki dillerde aldığınız tüm dersler Türkçe kredi olarak değerlendirilmektedir.

NOT: Herhangi bir nedenle gitmekten vazgeçtiğinizde, unutmayınız ki, Erasmus programına kabul edildikten sonra, dekanlık sizi o süre için otomasyona izinli olarak bildirdiğinden, İTÜ’de otomasyon üzerinden ders kaydınız artık yapılamamaktadır. Bu nedenle, gitmekten vazgeçtiğinizde zaman kaybetmeden gereken birimleri bilgilendirmeniz dönem kaybı yaşamamanız için önemlidir.

Erasmus Aday Öğrencisi Olarak Seçilen İşletme Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Misafir Gittikten Sonra Yapması Gerekenler

 1. Gidilen üniversitede alınacak derslerde; dersin açılmaması, kontenjanın dolu olması vb. nedenlerle değişiklik olması durumunda, vakit kaybetmeden öğrenim sözleşmesi değişiklik sayfasını doldurarak onaylatmanız gerekmektedir. Değişiklikleri yaparken ve yeni alacağınız dersleri belirlerken bütün değişikliklerden mutlaka bölüm Erasmus koordinatörünüzü haberdar ediniz.

 2. Değişiklik yapılan öğrenim sözleşmenizi faksla ya da tarayarak e-posta ile Bölüm Koordinatörünüze yollayınız. Bölüm koordinatörü bu değişiklikler için bir önyazı yazarak talebinizi Fakülte Değişim Komisyonu ve Fakülte Kurulu’nun onayına sunar. Değişiklik için gerekli olan imzalar Fakülte içerisinde tamamlandıktan sonra kurum koordinatörü tarafından, imzalanmak üzere AB merkezine gönderilir.

 3. Döndükten sonra değişiklik yapılan öğrenim sözleşmenizi AB merkezinden alarak imzaların orijinallerini yeniden tamamlamayı ihmal etmeyiniz.

Erasmus Değişimi Dönem Uzatması Yapmak İçin İzlenmesi Gereken Süreç

 1. Kaç ay uzatma yapacağınızı içeren uzatma talebinizin olduğu bir dilekçe hazırlayıp, ECTS Bölüm koordinatörünüzden yazılı onay alarak, dilekçenin AB Merkezi-Erasmus Ofisi’ne iletilmesini sağlamak.

 2. Yeni bir öğrenim sözleşmesi yapmak ve gerekli onayları almanız gerekmektedir. Talep dilekçeniz ve yeni onaylanan öğrenim sözleşmesi AB Merkezi-Erasmus Ofisi’ne ulaşır ulaşmaz karşı okula talebinizin Erasmus Ofisi tarafından uygun bulunduğu ile ilgili mesaj gönderilebilecektir.

 3. Uzatma yaptığınız dönem için de İTÜ’deki harcınızı yatırmayı unutmamanız gerekmektedir.

 4. Fakülte/enstitünüzden orada bulunacağınız süre için izin talep etmeyi unutmamanız gerekmektedir.

 5. Süre uzatımı yapacağınız tarih aralığını belirten kabul mektubunun bir kopyasını AB Merkezi-Erasmus Ofisi’ne iletmeniz gerekmektedir.

 6. Süre uzatacağınız dönemi de kapsayacak sağlık sigortası yaptırmanız gerekmektedir.

Burada açıklanan konular dışındaki sorularınız için öncelikle Erasmus El Kitabı’na göz atmanızı tavsiye ederiz.