İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Staj Akış Şeması

Btp Flow Chart

Önceki senelerin Bitirme Tasarım Proje konuları aşağıdaki dokümanlarda mevcuttur.