itumba

Hedeflenen toplam öğrenci kontenjanı yıllık 60 kişidir. Programımız bir akademik yıl içerisinde tamamlanması öngörülen ve üçer aylık üç dönemden oluşan bir programdır. Bir yıl içerisinde kariyer sahibi bir bireyin programı tamamlayabilmesi ise önemli özveri, sorumluluk ve yetkinlikleri gerektirmektedir. Bu nedenle, her akademik yılın başında programa başvuran her adayla mülakat yapılarak program hedeflerine uygun adayların seçilmesi sağlanır. İTÜ Executive MBA programı tercihen en az iki yıl deneyimli, yurt içi veya yurt dışından seçkin üniversitelerin lisans diplomalarına sahip ve programın kendi kariyerine getireceği katma değerin farkında olan bireyleri hedefler. Seçim ölçütünde geçmiş akademik başarı  yanında özveri, farkındalık, kararlılık ve kendini ifade becerisi gibi temel yetkinlikler adaylarda aranan temel özelliklerdir.

Başvuruda Gerekli Belgeler

Ön Kayıt sayfasına www.sis.itu.edu.tr – Başvurular ve Önkayıtlar kısmından ulaşabilirsiniz.Not dökümü belgesinin aslını göstermek şartıyla fotokopisi.

İki adet referans mektubu (Okuldan veya iş hayatından / Türkçe veya İngilizce)
İTÜ senatosunca kabul edilen İngilizce yeterliliği gösteren belgenin aslını göstermek şartıyla fotokopisi. Üniversite tarafından kabul edilen belgelerin başarı alt sınırları: YDS için 65, yazılı TOEFL için 523, İnternet üzerinden TOEFL için 70, IELTS (Akademik) için (her bölümden) 6.0, İTÜ’nün yaptığı yabancı dil sınavları için 55′tir. Bütün sınavların geçerlilik süresi 3 yıldır.
Niyet mektubu (öğrencinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve çalışmak istediği alan hakkında)
Özgeçmiş

Programla İlgili Diğer Bilgiler

Başvuruda not ortalaması sınırı aranmamaktadır.
Programın 2015-2016 eğitim yılı ücreti 30,800 TL’ dir (11,000 + 11,000 + 8,800 TL. şeklinde 3 taksit). Ödeme dönemleri; Eylül, Ocak ve Nisan aylarındadır.
İTÜ yabancı dil sınavları seneden 4 defa yapılmaktadır. Sınav hakkında bilgi almak için İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu sayfası incelenmelidir.
Kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptıran ancak yabancı dil sınavını geçememiş yüksek lisans öğrencilerine, İngilizcelerini yeterli seviyeye getirmeleri için bir yıl süre tanınır.
Hazırlık yılı olarak tanımlanan bu süre içinde öğrenciler ders alamazlar.
Eğitim yılı devam ederken yabancı dil sınavı geçilmiş olsa dahi, dönemlik dersler devamlılık gösterdiği için ara dönemde derslere başlanamaz; ders başlangıcı ancak bir sonraki yılın 1.dönemi başında yapılabilir.