Doç. Dr. Tolga KAYA


 TolgaKaya
Oda No:
 A406

Tel: 0212 2931300 (2076)

E-posta: kayatolga@itu.edu.tr

Web Sitesi: www.akademi.itu.edu.tr/kayatolga

Doktora Yaptığı Üniversite: İTÜ

Doktora Yaptığı Alan: İşletme Mühendisliği


Öğretim Alanları:

 • Araştırma Yöntemleri
 • Yönetimde Karar Verme
 • Ekonometri
 • İstatistik

Araştırma Konuları :

 • Girdi – Çıktı Çözümlemesi
 • Yapısal Yol Çözümlemesi
 • Marka Tercih Modelleri
 • Karar Verme Yöntemleri
 • Uygulamalı Ekonometri
 • Çok Değişkenli İstatiksel Analiz
 • Bulanık Karar Teknikleri

Yayınlarından Örnekler:

“A Fuzzy Approach to E-banking Website Quality Assessment Based on an Integrated AHP-ELECTRE Method” (with Kahraman, C.), Technological and Economical Development of Economy, Vol. 17, 2, 2011.

“Multi-attribute Evaluation of Website Quality in E-business Using an Integrated AHP-TOPSIS Methodology”, International Journal of Computational Intelligence Systems, Vol.3, No. 3, 301-314, 2010.

“Modeling Toothpaste Brand Choice: An Empirical Comparison of Artificial Neural Networks and Multinomial Probit Model” (with Aktaş, E., Topçu, İ., and Ülengin, B.), International Journal of Computational Intelligence Systems, Vol.3, No. 5, 674-687, 2010.

“Tüketici Paneli Verisine Dayalı Bir Marka Tercih Modeli Uygulaması” (B. Ülengin ile) İktisat, İşletme, Finans, Vol. 24, 278, 70-91, 2009.

“Brand Choice Modeling Based on Diary Mode Panel Data: A Model of Choice Decision in Turkish Cola Market”, (B. Ülengin ile), Journal of Euromarketing, Vol. 18, 2, 101-114, 2009.

Uzmanlık Alanları:

 • Bulanık Karar Teknikleri
 • Çok Kriterleri Kararalma Yöntemleri
 • Karar Destek
 • Karar Verme
 • Marka Tercih Modellemesi
 • Pazar Araştırması
 • Tüketici Davranışı