Doç. Dr. Derya KARAKAŞ

DeryaKarakas
Oda No:
 C202

Tel: 0212 2931300 (2003)

E-posta: dkaraka@itu.edu.tr

Web Sitesi: www.akademi.itu.edu.tr/dkaraka

Doktora Yaptığı Üniversite: Sidney Üniversitesi

Doktora Yaptığı Alan: Politik Ekonomi


Eğitim:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1991
Y. Lisans İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi 1995
Doktora Politik İktisat Sydney Üniversitesi 2005


Öğretim Alanları:

 • Makroekonomi
 • Dünya Ekonomisi

Araştırma Konuları :

 • Küresel Ekonomi İçinde Türkiye
 • Türkiye Bankacılık Sektörü
 • Holdingler ve Holding Bankacılığı
 • Finansal Serbestleşme ve Krizler
 • Türev Piyasalar

Yayınlarından Örnekler:

“Hem Hasımız hem Hısımız – Türkiye Finans Kapitalinin Dönüşümü ve Banka Reformu”, (Çev. Şahika Tokel), İletişim Yayınları, 2009.

“ Global Integration of Turkish Finance Capital: State, Capital and Banking Reform in Turkey”, Vdm Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. Kg, 2008.

“Türkiye’de Uluslararasılaşma Sürecindeki Sermayenin Üretken ve Para Sermaye Arasındaki Zaman Yönelimli Stratejik Tercihi”, (F. Ercan ile), İşletme, İktisat ve Finans, Sayı 262, 35-55, 2008.

Uzmanlık Alanları:

 • Bankacılık Sektörü, Türkiye
 • Çıkar Çatışması
 • Ekonomik Kriz
 • Ekonomik Küreselleşme
 • Finansal Piyasalar
 • Gelişme Ekonomisi
 • Küresel Ekonomi
 • Küresel Ekonomi içinde Türkiye
 • Makroekonomi
 • Sağlık Sektörü
 • Uluslararası Ekonomi
 • Yabancı Yatırım