Öğretim Üyeleri – Emekli


Prof.Dr. Demet BAYRAKTAR

Prof.Dr. Yücel CANDEMİR

Prof.Dr. Sıtkı GÖZLÜ


Prof.Dr. Türkân Benan ORBAY

Prof.Dr. Ümit ŞENESEN

Prof.Dr. Savaş TAŞKENT

Prof.Dr. Ertuğrul TOKDEMİR

Prof. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Prof.Dr. Ayhan TORAMAN

Öğr.Gör.Dr. Halil Halefşan SÜMEN